Либерална Икономика, Прогрес и Активност

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПОКАНА

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе в хотел „Пайн хилс“, к.к. Пампорово на 29.06.2024 година от 16 часа при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад на Управителния съвет относно приемане, отпадане и изключване на членове;

Проект за решение: Общото събрание приема за сведение Доклада на Управителния съвет относно приемане, отпадане и изключване на членове.

2. Приемане на годишния финансов отчет на „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“ за 2023 година, приемане на годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“ за 2023 година и приема годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2023 година.

3. Приемане на Отчета на Контролния съвет за дейността му през 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание приема Отчета на Контролния съвет за дейността му през 2023 година.

4.       Приемане на Насоки за дейността на Сдружението за периода 2024 - 2028 година. Проект за решение: Общото събрание приема Насоки за дейността на „ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИБЕРАЛНА ИКОНОМИКА, ПРОГРЕС И АКТИВНОСТ /ЛИПА/“ за периода 2024 – 2028 година.

5.       Приемане на Бюджет на Сдружението за периода 2024 – 2028 година. Проект за решение: Общото събрание приема Бюджета на Сдружението за периода 2024 – 2028 година.

6.       Избор и освобождаване на членове на органите на управление на Сдружението. Проект за решение: Общото събрание приема промени в състава на органите на управление на Сдружението, съобразно направените предложения.

7.       Приемане на промени в Устава на Сдружението. Проект за решение: Общото събрание приема промени в Устава на сдружението по предложение на членовете.

8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Устава на сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 17 часа в същия ден на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на явилите се членове. Всички материали, свързани с дневния ред на събранието да са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението в срок от един месец преди датата на събранието и могат да бъдат предоставени на всеки член при поискване.

Олег Стоилов,

Председател на Управителния съвет:

Picture1
Либерална Икономика, Прогрес и Активност

Либералните ценности са в основата на нашите виждания за демократичното развитие на обществото и бизнеса.

Икономическото развитие на региона и традиционно силните сектори са източник на социален просперитет и високо качество на живот.

Прогресивното начало и идеята за напредък са спомогнали Стара Загора да се запази и развие през хилядолетията. Те са факторите, които и сега са ключови за привличане на младите хора да останат и работят тук.

Активното гражданско общество е гаранция за по-ефективно местно самоуправление.

Пишете ни!

Имейл:
Тема:
Съобщение:
Колко букви има думата  ЛИПА  (въпрос за спам защита)?