• Либералните ценности са в основата на нашите виждания за демократичното развитие на обществото и бизнеса.
  • Икономическото развитие на региона и традиционно силните сектори са източник на социален просперитет и високо качество на живот.
  • Прогресивното начало и идеята за напредък са спомогнали Стара Загора да се запази и развие през хилядолетията.
  • Те са факторите, които и сега са ключови за привличане на младите хора да останат и работят тук.
  • Активното гражданско общество е гаранция за по-ефективно местно самоуправление.